Název projektu: Písečný rybník - rekonstrukce výpustního zařízení

Trvání projektu: dokončeno 2016
Finanční zdroje: program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Celkové náklady: 2 318 602 Kč
Lokalizace území: Jihomoravský kraj, okres Hodonín, Milotice u Kyjova
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Ing. František Marcián, Realizace stavby: Agromeli, s.r.o., Technický dozor stavebníka: VH atelier, s.r.o.

Písečný rybník je součástí Přírodní rezervace Písečný rybník v k. ú. Milotice u Kyjova v Jihomoravském kraji a byl zřízen v 15. století na potoce Zamazaná. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1957 za účelem ochrany převážně vodních a mokřadních druhů a společenstev. Velmi významný je výskyt kriticky ohroženého měkkýše svinutce tenkého, jehož populace je na Písečném rybníce považována za největší v rámci celé ČR.

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vybudování loviště a odtěžení nanesených sedimentů z této plochy tak, aby vznikla možnost bezproblémového slovení obsádky rybníka. Opravou čelní betonové stěny s požerákem, opravou poškozených schodů a kádiště došlo k zamezení dalšího poškozování těchto prvků a s tím související zhoršování havarijního stavu, ve kterém se tyto objekty nacházely před rekonstrukcí.

Realizovaná opatření:

  • překopání hráze a částečné odstranění stávajících betonových konstrukcí
  • odstranění stávajícího požeráku a schodiště
  • vybudování nového vypouštěcího zařízení včetně nového potrubí v místě vhodnějšího odtoku
  • oprava návodního líce hráze do sklonu 1:3 a opevnění kamenným pohozem
  • výstavba loviště a kádiště včetně přístupové rampy a nové schodiště
  • úprava hráze v okolí výpusti a osazení bezpečnostních prvků
  • vybudování mokřadního biotopu, který bude zajišťovat vhodné prostředí pro obojživelníky
Rekonstrukce přepustního zařízení na Písečném rybníku.
Rekonstrukce přepustního zařízení na Písečném rybníku.
Rekonstrukce přepustního zařízení na Písečném rybníku.
Rekonstrukce přepustního zařízení na Písečném rybníku.