Název projektu: Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0009904
Místo realizace: 

 • CHKO: Beskydy, Broumovsko, Český kras, Český ráj, Kokořínsko – Máchův kraj, Moravský kras, Orlické hory
 • NPP: Jeskyně Na Pomezí, Zbrašovské aragonitové jeskyně
 • NPR: Špraněk, Kralický Sněžník
 • EVL: Špraněk, Rychlebské hory – Sokolský hřbet

Program: Operační program Životní prostředí 2014+
Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkový rozpočet: 18 556 453,56 Kč
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019–31. 12. 2023 
Partneři (zhotovitelé) projektu:
Česká spelologická společnost (ZO 1-05 Geospeleos, ZO 7-04 SEVER, ZO 7-01 ORCUS), RNDr. Jan Moravec, Terrio Map s.r.o., RNDr. Ivan Balák, Ing. Evžen Janoušek, Ing. Jiří Šír, Biologické centrum AV, v.i., ALS Czech Republic, s.r.o., Monapo envi, s.r.o., Partnerství, o.p.s.

Cíle a náplň projektu: 

Předmětem akce je zabezpečení a zpřesnění informací o veřejnosti nepřístupných jeskyních, závrtech, ponorech a vývěrech ve vybraných územích národního významu a řada opatření nezbytných pro udržení podmínek pro uchování předmětů ochrany. Předmětem projektu je soubor aktivit, které lze rozdělit do dvou oblastí: 1) Oblast mapování a monitoringu a 2) Druhou oblastí je cílený management

Konkrétní aktivity projektu:

 • Zabezpečení vchodů do jeskyní (příprava)
 • Zabezpečení tras v jeskyních (příprava)
 • Náprava poškození jeskyní – úklid, úpravy poškozených částí (příprava)
 • Mapování a dokumentace závrtů na krasových plošinách
 • Fotodokumentace jeskyní, ponorů a vývěrů
 • Biospeleologický výzkum jeskyní (bezobratlí)
 • Monitoring kvality podzemních vody včetně pesticidů v jeskyních, ponorech a vývěrech
 • Výzkum jeskynního mikroklimatu a koncetrací CO2 v jeskynním ovzduší
 • Monitoring návštěvnosti ve vybraných jeskyních (registrační čidla)
 • Zápis dat do Jednotné databáze speleologických objektů (JESO) a závěrečná zpráv

Kontakt:

Vedoucí Oddělení druhové ochrany živočichů
Odbor zvláštní ochrany přírody