Návštěvnická infrastruktura

Najít soulad mezi turismem, návštěvou přírodně zajímavých míst a ochranou přírody není jednoduché. Mnoho ikonických míst naší přírody trpí přílišnou návštěvností, která výrazně snižuje navštěvnický zážitek, ale má i negativní vliv na samotnou přírodu (rušení zvířat, sešlap a rozšiřování stezek, znečištění odpadky, poškozování vegetace apod.). Z tohoto důvodu budujeme návštěvnickou infrastrukturu, která zabraňuje škodlivému působení návštěvníků (budováním povalových chodníků nebo mostků, bezpečnostních prvků jako zábradlí apod.) nebo směřujeme hlavní nápor turistů do méně zranitelných míst. Počty turistů sledujeme na vybraných stezkách v chráněných krajinných oblastech pomocí automatických sčítačů.

Zároveň se snažíme navštěvované lokality představovat veřejnosti, odkrývat jejich krásu, vysvětlovat jejich význam a prezentovat samotný smysl ochrany přírody. K tomu mimo jiné slouží naučné stezky, ptačí pozorovatelny, domy přírody nebo informační střediska.

A pokud máte nápad, jak ve svém okolí realizovat návštěvnickou infrastrukturu, pak navštivte naše stránky o financích pro přírodu a krajinu, kde najdete informace o širokém spektru dotačních programů, podporujících její budování, včetně kontaktů na jednotlivá regionální pracoviště, kde vám s přípravou záměru rádi poradí. Tam můžete nahlásit také poškození návštěvnické infrastruktury.

Stráž přírody

Stráž přírody ustanovují dle zákona o ochraně přírody a krajiny ( § 81) a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§ 20) správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a krajské úřady.

Na správách národních parků v ČR je vždy zaměstnáno několik profesionálních strážců, kteří stráž přírody vykonávají jako součást pracovní náplně svého zaměstnání (v jejich případě na 100 %). Na AOPK ČR a krajských úřadech profesionální strážci až na naprosté výjimky nejsou, ale AOPK ČR má několik desítek zaměstnanců, kteří jsou ustanoveni strážci jako vedlejší činnost v náplni práce. Kromě těchto profesionálů je stráž přírody zajišťována dobrovolnými členy stráže přírody. Ti vykonávají stráž ve svém volném čase a nejsou za ni nijak placení, přesto musejí splnit podmínky, které zákon pro ustanovení členem stráže stanovuje. Dobrovolní strážci mají úplně stejná práva jako profesionální strážci. Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a průkazem strážce nebo zpravodaje. Jako součást oděvu by měli mít nášivku s nápisem STRÁŽCE nebo STRÁŽ PŘÍRODY a nášivku se znakem CHKO nebo logem AOPK ČR.

Stráž přírody dohlíží v terénu na dodržování zákona o ochraně přírody a může např. zjišťovat totožnost osob nebo udělit blokovou pokutu. Nejčastěji však strážci návštěvníkům přírody poskytují informace o chráněném území či chráněných druzích, případně vysvětlují pravidla chování nutná pro zachování zdravé přírody.

Vážní zájemci o dobrovolnou práci ve stráži přírody jsou vítaní. Svůj zájem můžete oznámit na konkrétním ustanovujícím úřadě, tedy správě národního parku, regionálním pracovišti AOPK ČR nebo krajském úřadě.