Stromy plní v zemědělské krajině důležitou funkci – vrhají stín, pomáhají zadržovat vodu, ovlivňují mikroklima, člení půdu na menší bloky, jsou domovem či útočištěm mnoha druhů organizmů. Proto podporujeme výsadbu stromů ve volné krajině, zejména tradičních ovocných odrůd a druhů, které se na dané místo hodí a mají šanci prosperovat v dalších desetiletích.

V poslední době jsme spolupracovali s mikulovským Okrašlovacím spolkem například na výsadbě aleje ke 100. výročí vzniku Československé republiky, dosadby hrušňové aleje podél silnice z Mikulova do Klentnice nebo výsadby mandloňové aleje ke 30. výročí sametové revoluce u Kočičí skály.

Mandloňová alej.
Alej ke 100. výročí vzniku republiky.
Alej ke 100. výročí vzniku republiky.
Alej ke 100. výročí vzniku republiky.
Alej ke 100. výročí vzniku republiky.
Hrušňová alej.