• chráněno od 9. 1. 1953
  • rozloha 628 ha
  • 161–177 m n. m.

Co v rezervaci chráníme?

Soustava několika rybníků na potoku Včelínku, jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit Česka. Ornitologové na Lednických rybnících napočítali skoro stovku hnízdících druhů ptáků a další desítky se jich tady zastavují na tahu. Nad hladinou krouží dravci jako je orel mořský a královský, v rákosinách a při březích hnízdí moták pochop, bukač velký a bukáček malý, rákosník velký, slavík modráček, sýkořice vousatá, na hladině se pohupuje množství kachen, jako jsou zrzohlávka rudozobá, husice liščí, lžičák pestrý, polák velký, i potápka černokrká a malá. Velké hnízdní kolonie zde mají kvakoš noční a volavka popelavá.

Na bahnitých březích pochoduje svými předlouhými nohami pisila čáponohá, čejka chocholatá či vzácná návštěva z mořských pobřeží, tenkozobec opačný, který tady během letnění i hnízdí. V (zatím) rekordním roce 2020 se jich o potomstvo snažilo na tři desítky párů!

Jak o rezervaci pečujeme?

V posledních letech si čím dál častěji můžete všimnout obnažených břehů a nízké hladiny rybníka. Kvůli suchu a nízkým průtokům ve Včelínku totiž v celé soustavě Lednických rybníků chybí voda: řádově miliony metrů krychlových k tomu, aby všechny rybníky byly na plné hladině. Rybníky ale mohou mít nízkou hladinu i cíleně, a to při letnění.

Při letnění (za Liechtensteinů pravidelně jednou za sedm let) nechávali hospodáři rybník bez vody. Tím se provzdušnilo bahno, odpočinuly si pobřežní porosty, na holém dnu se dala jednu sezónu pěstovat třeba řepa, a hlavně výnosy z rybníka v dalších letech byly vyšší. Během letnění se rybníky staly útočištěm mnoha druhů ptactva a rostlin, které ke svému životu obnažené břehy bez vegetace potřebují. Když se s letněním kvůli intenzifikaci rybářství ve 20. století přestalo, populace těchto druhů to ohrozilo, mnohé odsud dokonce zmizely. Proto se částečné letnění (se snížením hladiny zhruba o metr, při němž je obnažena zhruba polovina plochy rybníka) stalo jedním ze způsobů péče o Lednické rybníky. Na holých březích znovu rostou rostliny, které tady několik desetiletí vidět nebyly, například merlík slanomilný nebo bahenka šášinovitá.

Nelehkým úkolem je udržování vhodné (z hlediska druhového i početního) rybí obsádky. Rybniční hospodaření má na starosti pachtýř. V roce 2021 proběhlo rozsáhlé odbahnění Zámeckého rybníka, odtěžené bahno bylo použito pro zvětšení plochy ostrovů.

Další informace

plán péče

DRÚSOP

naučná stezka

brožura Ptáci Lednických rybníků

Zámecký rybník.
Ptačí pozorovatelna.
Zámecký rybník.
Prostřední rybník.
Ptačí pozorovatelna na Nesytu.
Nesyt.
Tenkozobec opačný.
Nesyt.
Pisila čáponohá.
Ptačí pozorovatelna na Nesytu.
Nesyt.