Znáte hlavaté vrby? Nejde o žádný zvláštní druh, ale vrby s pravidelně ořezávanými větvemi, které vytváří krátký, široký kmen, z jehož „hlavy“ rostou vzhůru větve.

Tímto tradičním způsobem se dříve ořezávaly nejenom vrby, ale i další druhy – třeba topoly, lípy nebo jasany. Stromy ořezané na hlavu poskytovaly lidem dřevo, z proutí se pletly košíky nebo ho dostával dobytek.

To, co se na první pohled jeví jako týrání, ve skutečnosti mnohonásobně prodlužuje život jinak krátkověkých vrb. V ořezávaných stromech často vznikají dutiny a ty využívají mnozí ohrožení živočichové, třeba páchník hnědý nebo dudek chocholatý. Časy se mění a dnes jsou hlavaté vrby často bez péče, mizí a s nimi i vzácný hmyz, netopýři a ptáci, kteří je potřebují.

Proto zajišťujeme (ne)pravidelný ořez vrb na hlavu, zejména v národních přírodních rezervacích Slanisko u Nesytu a Křivé jezero, ale i jinde.

informační brožura o hlavatých vrbách

Krajina CHKO Pálava.