Oheň vždy hrál v naší přírodě významnou roli. Uplatňoval se nejen jako „ničitel“, ale také jako „tvůrce“. Možná to může znít podivně, ale z vypalování, pokud se provádí cíleně a v rozumné míře, profituje velká část biodiverzity stepí či trávníků.

Tento typ specifické péče o cenná stanoviště je možné využívat pouze za jasně definovaných podmínek (vhodné počasí, správné roční období, vhodný terén, dohoda s HZS). V současné době je již řízené vypalování pro účely ochrany přírody legální, přesto je však nezbytné při této činnosti dbát maximální opatrnosti a po celou dobu je nutné mít oheň pod kontrolou.

V roce 2022 jsme vypalovali plochy v PP Na Cvičišti (5,1 ha), PR Liščí vrch (1,3 ha) a NPP Dunajovické kopce (0,2 ha). 

Více o tomto způsobu ochranářského managementu se můžete dočíst v článku časopisu Ochrana přírody.

PR Liščí kopec.
PP Na Cvičišti.
NPP Dunajovické kopce.