Světlé lesy se starými duby jsou domovem tak významných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský či nádherný krasec dubový. Zatímco dříve díky tradičním formám lesního hospodaření (pařezení, pastva v lese) a potřebám lidí (dříví na otop i pro dobytek) byla většina pálavských lesů výrazně otevřených, během 20. století došlo ke změně lesního hospodaření a jejich zhoustnutí.

Tím ubylo životního prostoru pro mnohé druhy rostlin a živočichů, které otevřené lesy potřebují, a tyto druhy začaly mizet. Proto ve spolupráci s Lesy ČR realizujeme prosvětlovací zásahy v lesích v CHKO Pálava (Děvín, Milovický les) i dalších rezervacích (nař. NPP Rendezvous), které těmto vzácným druhům mají pomoci.

prosvětlení lesa pro jasoně dymnivkového v Milovickém lese
duby v NPR Tabulová
prosvětlený okraj lesa na Děvíně
prosvětlený porost pod Děvičkama
prosvětlený porost v NPP Rendezvous