Pálava je díky klimatu i vápencovému podloží velmi suchá, a tak každá – byť dočasná – vodní plocha je důležitým zdrojem vody pro živočichy, ale i dostupné vody pro okolo rostoucí vegetaci. Správa CHKO proto podporuje budování či údržbu a čištění tůní, zadržujících vodu v krajině. Tůně bez ryb jsou důležité pro vývoj obojživelníků, proto jsme takové tůně vybudovali například v prostoru lomu Janičův vrch.

tůně pro obojživelníky v PP Lom Janičův vrch
budování tůně