Na území CHKO je táboření (přespávání pod přístřeškem, např. stanem) zakázané. Jediným veřejným tábořištěm je bývalý Klentnický lom, ležící na jihu Klentnice ve směru na Mikulov. K dispozici jsou zde i dvě ohniště a základní hygienické zázemí. Tábořiště provozuje obec Klentnice a správcem areálu je pan Zdeněk Veselský (kontakt: 602 187 401).

Bivakování, tj. spaní „pod širákem“ podle aktuálního výkladu zákona zakázané není, v takovém případě prosíme o respektování přírody výběrem vhodného místa a jeho opuštěním ve stejném nebo lepším stavu, jako jste jej nalezli.

Mimo veřejné tábořiště je přísně zakázané rozdělávání ohňů. Vzhledem k suchému klimatu je riziko požárů vysoké, nepřístupný terén komplikuje případnou likvidaci požáru.