Na území CHKO Pálava je aktivních několik desítek schránek, tak zvaných „kešek“. Jejich provozování přírodě nevadí. Pokud ale plánujete na území CHKO Pálava umístit novou cashe, prostudujte si prosím pravidla pro cache v chráněných územích.

Geocaching může pálavské přírodě v některých případech i pomoct. Ochranu přírody tak můžete správným umístění cache podpořit i vy. Stačí, když kontaktujete Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Správu CHKO Pálava (pavel.dedek@nature.cz) a domluvit se na umístění nové „kešky“ na lokalitách, jejichž existence a prosperita závisí na pravidelném narušování povrchu půdy (např. sešlapem). Takových lokalit je na Pálavě více, a pokud máte zájem prostřednictvím svého koníčka pomoct ohroženým kytkám, samotářským včelám nebo bizarním broukům majkám, neváhejte a ozvěte se na výše uvedený mail, společně bychom pak vybrali to správné místo.

Cache a stromy

Zákonem jsou chráněny všechny dřeviny před poškozováním a ničením. Pokud chcete cache založit u stromu, berte ohled na riziko jeho poškození desítkami a stovkami dalších hledačů, kteří budou cache hledat. Zejména v případě vyhlášených památných stromů neumísťujte cache necitlivě do dutin stromu, mezi kořeny, do koruny, nezavěšujte na větve ani jinak nepřipevňujte přímo na stromy.