Území přírodní památky Lom Janičův vrch u Mikulova bylo v minulosti v letních měsících výrazně přetěžováno návštěvníky. Správa CHKO Pálava proto v roce 2020 přistoupila k regulaci vstupu a nastavila jasná pravidla. Systém se osvědčil, proto byl vybrán provozovatel na další sezóny.

V provozní době lomu (od 15. června do 15. září mezi 9.00 až 19.00) je vstup do lomu zpoplatněn a omezen na maximálně 100 osob, návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád (viz níže).