Rybolov v PP Lom Janičův vrch

V této přírodní památce je rybolov dle bližších ochranných podmínek vyhlašovacího předpisu povolený jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava. V případě, že bude rybolov provozován v rozporu s vydaným souhlasem, bude jednání považováno za přestupek a bude podléhat sankci. 

podmínky rybolovu