Pro sportovní potápění je na území CHKO Pálava vhodné pouze jezero v přírodní památce Lom Janičův vrch. Ostatní stojaté vody v CHKO jsou velmi mělké a průhlednost vody je zde nízká.

Lom Janičův vrch se nachází na severovýchodním okraji Mikulova. V místě vytěženého lomu se až do první poloviny 20. stol. nacházel vápencový vrch nazývaný Janičův vrch. V roce 2004 došlo v souvislosti s ukončením těžby k zastavení čerpání podzemní vody a tím k nastoupání hladiny podzemní vody na úroveň cca 258 m n. m. Během několika měsíců se tak vytvořila vodní plocha o rozloze cca 2,3 ha s maximální hloubkou 10 m. Toto nově vzniklé jezero se neustále vyvíjí a postupně ho osidlují nové druhy organismů. V současné době je vodní plocha vlivem sucha a poklesu hladiny rozdělena na dvě části.

V případě individuálních ponorů není nutné pro potápění v přírodní památce Lom Janičův vrch mít žádné speciální povolení. Přesto prosíme všechny, kdo se zde chtějí potápět, o ohlášení ponoru a zejména o předání informací získaných během potápění. Kontatky najdete zde

V případě, že plánujete rozsáhlejší akci za účasti většího množství lidí, je nutné v dostatečném časovém předstihu požádat Správu CHKO Pálava o souhlas.

Kvalitu vody v lomu trvale sledujeme a údaje o průhlednosti vody zjišťujeme v intervalu cca 14 dnů. V případě zájmu o informace o aktuálním stavu kontaktujete Správu CHKO Pálava.