Územím CHKO Pálava vede několik značených cyklotras. Po turistických stezkách určených pro pěší (např. Svatý kopeček, Děvín, Tabulová) je jízda na kole zakázaná. Působí totiž erozi a ničí povrch stezek, cyklisté navíc ohrožují pěší turisty. Děkujeme, že toto omezení respektujete a na kole jezdíte pouze tam, kde je to vhodné.