Nevjíždějte autem mimo silnice. Na území CHKO je vjezd na lesní i polní cesty zakázán.

K parkování využívejte vyhrazené parkoviště, ne polní cesty či okraje vinohradů.

Pro karavany a další spací vozidla platí zákaz táboření mimo vyhrazená místa. Využít můžete například stání v Klentnici nebo Mikulově.