Vápencové stěny Pálavy přitahovaly horolezce odedávna a v první polovině 20. století zde vzniklo množství lezeckých cest. Z důvodu ochrany přírody bylo nutné horolezectví regulovat, aby nedocházelo k poškozování přírody – na skalních stěnách roste řada vzácných druhů rostlin a hnízdí ohrožené druhy ptáků.

Provozování horolezectví je možné na základě výjimky na skalách v lokalitě Martinka a Trůn. Mezi základní pravidla patří využívání definovaných přístupových a sestupových tras, neupravování povrchu skal či neumísťování nových jistících prostředků apod.

Horolezení je povoleno pouze v termínu od 1. 8. do 31. 12. a za denního světla.

Pravidla horolezctví (Opatření obecné povahy AOPK ČR)