Pojezdy motorových vozidel v PP Na cvičisti

V této přírodní památce jsou pojezdy kolových či pásových vozidel možné pouze s platným povolením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava. Pokud máte zájem o legální spolupráci, kontaktujte nás.  V případě nelegálního vjezdu do území přírodní památky bude pachateli přestupku udělena pokuta.