Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

NPR Polanská niva - pohyb návštěvníků povolen pouze po vyznačené stezce

celoročně

V národní přírodní rezervaci Polanská niva je pohyb návštěvníků povolen pouze po vybraných cestách a pěšinách. Ty jsou v terénu vyznačeny pomocí symbolu lipového listu na bílém pozadí a vytváří tzv. stezku Polanskou nivou. Část stezky na hrázi rybníků není přístupná v období 1. 4. až 30. 9. z důvodu hnízdění vodních ptáků. Část stezky je přístupná pouze pro pěší. Všechna kritická a kolizní místa jsou v terénu osazena informačními a usměrňujícími prvky. Děkujeme, že respektujete toto omezení.

Více informací

Omezení pro létání s drony na území CHKO Poodří

celoročně od r. 2017

K létání s drony na území CHKO Poodří mimo zastavěná území obcí, potřebujete souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Poodří. Tato povinnost je stanovena v bližších ochranných podmínkách CHKO Poodří od roku 2017. Souhlas se uděluje ve správním řízení na základě žádosti podané u Správy CHKO Poodří v Ostravě. Žádost si můžete stáhnout pod odkazem níže.