Co je stráž přířody

Stráž přírody tvoří především dobrovolníci z řad veřejnosti, kteří pomáhají Správě CHKO chránit přírodu a pečovat o svěřená území. Tyto dobrovolníky doplňují zasměstnanci Správ CHKO, resp. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Své strážce mohou mít také Krajské úřady, které pečují o mnohé přírodní rezervace a památky v Česku. V národních parcích bývají vedle dobrovolníků zaměstnáni i profesionální strážci. Stráž přírody je obdobou stráže lesní, rybářské či myslivecké.

Činnost strážců přírody

Stráž přírody je ukotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), který jí ukládá určitá práva i povinnosti. K nejsilnějším pravomocem strážců patří pozastavení rušivé činnosti a udělování pokut příkazem na místě. Většinu jejich aktivit ale tvoří komunikace s návštěvníky, sběr dat o přírodě, monitorování chráněných území, opravy hraničního a informačního značení a mnoho dalších činností. Strážci jsou vlastně takovou prodlouženou rukou a dalšími páry očí orgánů ochrany přírody.

Jak poznám strážce

Strážce přírody při CHKO Poodří nosí na rukávu kruhovou nášivku s logem CHKO a oblouček s nápisem STRÁŽ PŘÍRODY. Strážce by se měl v případě řešení úředních záležitostí prokázat pomocí odznaku se státním znakem, který může nosit také viditelně na oděvu. Vybaven je i průkazem stráže.

strážci přírody Poodří (archiv Správy CHKO Poodří)

Mohu se stát strážcem?

​​​​​​​Ano, zákon však stanovuje několik podmínek. Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která:

  • je občanem České republiky,
  • je starší 21 let,
  • nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin (výpis z rejstříku trestů),
  • má způsobilost k právním úkonům (čestné prohlášení),
  • je zdravotně způsobilá (doložení lék. potvrzení),
  • prokázala znalost práv a povinností stráže přírody a znalost souvisejících předpisů (složení ústní či písemné zkoušky),
  • g) složila před ustanovujícím úřadem slib.

Ale nebojte se! To vše nemusíte zvládnout okamžitě. Práci strážce si můžete vyzkoušet v roli tzv. čekatele. Jedná se o neoficiální roli (zákon ji nezná), dalo by se říci sympatizanta, praktikanta či nadšence do ochrany přírody, který by pro ni chtěl udělat "něco navíc". Poté se sami rozhodnete, zda chcete pokračovat jako opravdoví strážci, zůstat čekateli či se s touto aktivitou zase rozloučit. V případě zájmu kontaktujte koordinátora stráže při CHKO Poodří

Kontaktní osoba

Zbyněk Sovík - koordinátor stráže, tel: +420 724 346 615, mail: zbynek.sovik@nature.cz​​​​​​​