Poodří je krajinou nesoucí výrazné stopy lidské činnosti. Lidé po staletí zakládali rybníky, sadili stromy, přepásali a kosili louky. Dnes o přírodu v Poodří pečujeme také my. V zemědělské krajině vysazujeme stromy a zajišťujeme pravidelné sečení luk. Budujeme nové tůně pro rozmnožování obojživelníků. Pomáháme s rozdělováním dotací, které mohou ve prospěch naší přírody a krajiny využívat obce, spolky i jednotlivci.

Jako orgán ochrany přírody pečujeme krom samotné CHKO také o tato maloplošná zvláště chráněná území národních kategorií na území Moravskoslezského kraje: NPR Kaluža, NPR Čantoria, NPP Skalická Morávka, NPP Landek, NPP Odkryv v Kravařích, NPP Šipka, NPP Ptačí hora a NPP Velký Roudný.

Péče o CHKO Poodří se řídí tzv. plánem péče, který si můžete stáhnout pod odkazem níže. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuálně v letech 2017 až 2026.

Plán péče o CHKO Poodří