Ochranu přírody a krajiny v CHKO Poodří vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území. Přírodu v Poodří společně chráníme již od roku 1991.

Zonace CHKO Poodří

Zonace CHKO

Území CHKO Poodří je rozděleno do čtyř zón odstupňované ochrany. Zonace je důležitým nástrojem ochrany přírody. Na nejcennějších místech CHKO zajišťuje přísnou ochranu. V okrajových oblastech naopak umožňuje smysluplné využití pozemků a snižuje zbytečné administrativní zatěžování obcí.

Více informací
MZCHÚ CHKO Poodří

Maloplošná zvláště chráněná území

V CHKO Poodří se nachází 10 maloplošných zvláště chráněných území. Pečujeme také o 8 maloplošných zvláště chráněných území národních kategorií v Moravskoslezském kraji.

Více informací
Památné stromy CHKO Poodří

Památné stromy

Na území CHKO Poodří se momentálně nachází 9 památných stromů. Jedná se o tyto druhy dřevin: dub letní, topol černý, platan javorolistý a řešetlák počistivý.

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Poodří

Péče o přírodu

Poodří je krajinou, kterou spoluutvářely dva mocné živly - příroda a člověk. Lidé tuto krajinu po celá staletí udržovali a pečovali o ni. Dnes s péčí o přírodu v Poodří pomáháme také my.

Více informací
Výstavba a krajinný ráz v Poodří

Krajinný ráz a výstavba

Chcete stavět v CHKO Poodří? Umisťování staveb do krajiny Poodří by mělo být prováděno s ohledem na zachování krajinných prvků, kulturních dominant a vztahů v krajině. K povolení stavební činnosti je potřeba stanovisko Agentury ochrany přírody.

Více informací
Cestovní ruch

Cestovní ruch

Poodří je hojně navštěvováno především obyvateli města Ostravy, na jehož území zasahuje severní část CHKO. Jižní část chráněné krajinné oblasti je podstatně klidnější. Poodří nabízí především nenáročnou turistiku a cyklistiku na rybničních hrázích a lučních i lesních stezkách. Na některých místech je však pohyb návštěvníků omezen.

Více informací
stráž přírody

Stráž přírody

Stráž přírody Poodří tvoří především dobrovolníci z řad veřejnosti, kteří pomáhají Správě CHKO chránit přírodu a pečovat o svěřená území. Strážce je ustanoven dle zákona o ochraně přírody a krajiny, který mu ukládá pravomoci, ale i povinnosti. Chceš se i ty stát dobrovolným strážcem?

Více informací