Vápencové skály, teplé a suché podnebí a poloha na hranici oblasti panonských stepí a středoevropského listnatého lesa je důvodem, proč i zvířecí obyvatelstvo Pálavy je nesmírně rozmanité a pestré jako skoro nikde jinde u nás. Podíl na tom mají i lidé, kteří tady dlouhodobě hospodařili.

Pestrost životních podmínek se odráží v pestrosti obyvatel pálavské krajiny. Celkově převažují druhy středoevropské a středomořské, ale třeba na slaniscích najdeme druhy vyžadující právě slané prostředí. Na severozápadních svazích Děvína, které jsou na zdejší poměry chladné a vlhké, žijí druhy podhorské až horské

Mnoho desítek jihoevropských druhů na Pálavě a v jejím okolí dosahuje své severní či severozápadní hranice rozšíření. Pro více než 200 druhů představuje území CHKO Pálava jejich jedinou lokalitu na území Česka. Mnohdy jde o druhy, které jsou vázané na konkrétní rostlinu – například housenice pilatky Rhadinocerea reitteri žijí pouze na kosatci nízkém, brouka Ceutorhynchus wellschmiedi z čeledi nosatcovitých nenajdeme jinde než na katránu tatarském.

Jednotlivé živočišné skupiny se navzájem velmi liší úrovní poznání. Určité skupiny bezobratlých živočichů jsou stále ještě zpracovány velmi nedostatečně, na druhé straně o mnoha jiných živočiších jsou k dispozici věrohodné údaje již z minulého století, což platí zejména pro motýly. Dalším taxonomickým skupinám, např. dvoukřídlým, byla věnována velmi intenzivní pozornost v posledních letech. Na základě mapování ukončeného v roce 1997 (zahrnujícím mimo samotnou CHKO i oblast lužních lesů podél Dyje) bylo pro vědu popsáno více než sto druhů.

stepník moravský

stepník moravský

roháč obecný

roháč obecný

vlha pestrá

vlha pestrá

orel mořský

orel mořský

vrápenec malý
martináč hrušňový