Skalní stěny představují svérázné prostředí. Kromě skal přirozených jsou důležité i stěny opuštěných lomů. Na skalách a v lomech hnízdí mnohé druhy ptáků, kteří v jiných oblastech Česka hnízdí především v lidských sídlech. Jsou to např. rehek domácí, rorýs obecný, konipas bílý a poštolka obecná. Najdeme zde i několik párů výra velkého. Vzácným zimním hostem lomů a skal je zedníček skalní, který se zde pravidelně vyskytuje jako na své jediné lokalitě v českých zemích. Ve stěnách opuštěných pískoven své hnízdní kolonie buduje vlha pestrá.


 

Jeskyně Na Turoldu představuje jedno z nejvýznačnějších českých zimovišť netopýrů. Nejvýznamnější je kolonie kriticky ohroženého vrápence malého – těch tu zimuje několik stovek. Dalšími pravidelně (i když jednotlivě) zimujícími druhy jsou netopýr velký, netopýr brvitý a netopýr řasnatý. Ve stěnách Soutěsky byla objevena letní samčí kolonie vzácného netopýra pestrého.