Jedinečné slané prostředí rezervace Slanisko u Nesytu nepřitahuje jen vzácné slanomilné druhy rostlin, ale i živočichů. Většina z nich jsou bezobratlí. Prokázaný je výskyt šesti kriticky ohrožených druhů motýlů – makadlovek Ilseopsis samadensis a Ilseopsis salinella, obalečíků Phalonidia affinitana a Phalonidia vectisana, chobotníčka slaništního a pouzdrovníčka Coleophora halophilella. Jako na jediné lokalitě v rámci Česka se zde také vyskytují další druhy slanomilných organismů – ploštička slanomilná a saranče slaništní.