Zajímavé druhy rybníků jsou vázány na jejich břehy, lemované rákosinami a křovinami, které někde přechází do podmáčených luk a vrbových porostů. Právě tady hnízdí vzácné druhy, jako je chřástal vodní, chřástal malý, konipas luční, rákosník velký, sýkořice vousatá, cvrčilka slavíková, kopřivka obecná, moták pochop, moudivláček lužní, potápka malá a potápka roháč. Pravidelně se zde rozmnožuje několik druhů obojživelníků, včetně rosničky zelené.

Porosty přiléhající k rybníkům jsou hnízdištěm pro žluvu hajní, krutihlava obecného, pěnici vlašskou, lejska šedého, slavíka obecného a ťuhýka obecného.