Právě na stepích najdeme ty nejcharakterističtější pálavské druhy, jako jsou jasoň dymnivkový, kudlanka nábožná, střevlík uherský, kobylka sága, pavouci stepník rudý a jeho příbuzní, teprve nedávno objevení stepník moravský a stepník pálavský.

Skalní a drnové stepi jsou často nápadné masovým výskytem sarančí a kobylek, z nichž nejhojnější je saranče modrokřídlá, častá je i červenokřídlá saranče vlašská. Nad stepí a lesostepí hojně poletují otakárek fenyklový i ovocný, stejně jako někteří nápadní zástupci blanokřídlých – mohutná drvodělka fialová nebo žahalka žlutá

Z obratlovců lze na stepních a lesostepních krasových stanovištích pravidelně zahlédnout ještěrku zelenou, na stejných místech žije i užovka hladká. Lesostepní křoviny jsou bohatě osídleny ptactvem. K typickým zdejším druhům se řadí pěnice hnědokřídlá, pěnice vlašská, ťuhýk obecný a kriticky ohrožený strnad luční. Na stepích hledá potravu také dudek chocholatý.

ještěrka zelená

ještěrka zelená

kobylka sága

Kobylka sága

otakárek ovocný

otakárek ovocný

kudlanka nábožná

kudlanka nábožná

stepník moravský

stepník moravský

střevlík uherský

střevlík uherský