Krajina Českého lesa.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Zemědělská krajina představuje zhruba 15 % z celkové rozlohy CHKO Český les. Výčet zahrnuje především louky a pastviny a jen zlomek orné půdy. Patří sem ale i vlhká lada v okolí zaniklých vsí, hostící například vzácné motýly jako je hnědásek rozrazilový či perleťovec severní. Vlhké louky vyhledávají i ptáci, například chřástal polní či bekasina otavní. Z mezí a okrajů obhospodařovaných polí můžeme zaslechnout typické volání „pět-peněz“ křepelky polní. Vzácným návštěvníkem, který se na jaře a na podzim vyskytuje na polích a loukách v počtech jednotek až vyšších desítek je jeřáb popelavý.