Ilustrační foto lesa.​​​​​​​V CHKO Český les vzhledem ke složení lesních porostů, kde převažuje smrk ztepilý je většina (87%) lesních porostů zařazena do kategorie lesy hospodářské. V této kategorie je uplatňováno klasické lesnické hospodaření s pasečním způsobem obnovy lesa. Lesní hospodáři se řídí schválenými lesními hospodářskými plány (LHP), které jim v současnosti ukládají, využívat při zalesňovaní více přirozené obnovy a minimální procento melioračních a zpevňujících dřevin (MZD).  V posledních letech ovlivňuje lesnické hospodaření vláhový deficit a silná gradace lýkožrouta smrkového (tzv. kůrovec) zejména v nižších partiích Českého lesa. V lokalitách cenných pro ochranu přírody je omezen vznik holin větších než 1 ha a určitá část dřevní hmoty musí byt na místě ponechána k zetlení. Na holinách vzniklých kůrovcovou kalamitou dochází k přeměně druhové sklady, tak aby již nevznikaly porosty s převahou smrku.