Modrásek hořcový na květině.
Lokalitu tvoří luční mozaika suchých a vlhčích ploch s výskytem řady vzácných orchidejí a hořce hořepníku. Hořec hořepník je klíčový pro život a přežití významného obyvatele lokality - ohroženého modráska hořcového. Na lokalitě se vyskytuje i další zákonem chráněný zástupce čeledi Lycaenidae, a to modrásek očkovaný.