Tetřívek obecný v trávě.Lokalita zaujímá mezi rašelinnými biotopy Českého lesa zvláštní místo, a to nejen rozlohou 78,35 ha, ale i celkovým vzezřením. Zatímco ostatní rašeliniště v oblasti připomínají spíše kulisu z pohádky o loupežnících z temného lesa, mozaika rašelinných biotopů této památky je jako vystřižená ze sibiřské tajgy. To dále stvrzuje přítomnost druhů jako je jeřábek lesní pozorovaný v roce 2019. Historicky byla lokalita domovem i jiného zástupce divokých hrabavých – tetřívka obecného. Už tak nikdy nepříliš početná populace tetřívků ovšem neustála pád Železné opony a od něj se odvinuvšího otevření hraničního přechodu Jedlina. Náhlý příliv tisíců turistů spojený s pytlačením bylo pro místní tetřívky příliš. Masový turismus v oblasti zmizel stejně rychle, jako se objevil a stejně tak tetřívci. Kusé zvukové záznamy připomínající tokání tetřívků je prozatím třeba brát s rezervou. Památka nadto, podobně, jako další lokality chráněné krajinné oblasti, hostí populaci vzácného hnědáska rozrazilového a hnědáska jitrocelového. Těm dělá společnost další motýl - perleťovec severní. Jehož populace zde využívá přítomnost živné rostliny - klikvy bahenní. V oblasti byl nově objeven i další vzácný druh – kriticky ohrožený střevlík Ménétriésův.