Rys v lese.Kyselé bučiny pokrývající svahy Čerchova mají v Českém lese výsadní postavení. Čerchov je se svými 1042 m n. m. nejvyšším vrcholem chráněnné krajinné oblasti a rezervace je ze všech maloplošných zvláště chráněných území v oblasti největší - pokrývá 327 ha. Výsadní jsou i místní zvířecí obyvatelé - zdejší suťový les se skalními výchozy je součástí domovského okrsku rysa ostrovida. Ve starých porostech najdeme dostatek doupných stromů, jež využívá holub doupňák či nejmenší sova Evropy - kulíšek nejmenší