Celé území CHKO Železné hory patří do povodí Labe. Hlavní a důležitou řekou Železných hor je Chrudimka. Na jejím toku je na území  chráněné krajinné oblasti několik přehrad. Největší z nich je Sečská s plochou 194 ha. Má význam nejen vodohospodářský, ale i rekreační a hydroenergetický. Druhá velká přehrada se nachází u Křižanovic. Část vody z této přehrady je vedena podzemním tunelem do elektrárny v Práčově a odtud do vyrovnávací přehrady, která je zároveň vodárenskou nádrží.

Jižní částí území protéká druhá významná řeka - Doubrava. Krajinářsky a přírodovědně nejcennější úseky jejího toku jsou chráněné v přírodních rezervacích Údolí Doubravy a Svatomariánské údolí.

Ostatní potoky, které v CHKO Železné hory pramení, jsou většinou krátké a typicky horské.

Ochranářsky významné jsou rybníky a jejich litorální pásma. Ty nejcennější z nich nalezneme v okolí Možděnice a Rohozné, dále pak v severní části chráněné krajinné oblasti u Kochánovic a ve Slavické oboře.

V oblasti jsou i významné prameny podzemních vod. Oblast Dlouhé meze mezi Studencem a Malčí je vodárenským zdrojem pro blízká města.

 

Autoři fotografií: Zuzana Růžičková, Zdena Koberová, Veronika Čermáková

Chrudimka nedaleko Bojanova.
Chrudimku u Přemilova  v létě zdobí porost lakušníku.
Kamenitá část tok Chrudimky v přírodní rezervaci Srádovské Peklo.
Řeka Chrudimka v zimě u obce Travná pod přírodní rezervací Polom.
Pohled od zříceniny hradu Oheb na Sečskou přehradu.
Křižanoviská přehrada v hlubokém údolí řeky Chrudimky.
Ústí řeky Chrudimky do Křižanovické přehrady
Vodní nádrž Práčov.
Divoké tok řeky Doubravy.
Doubrava meadrující skalnatým korytem.
Divoký tok řeky Doubravy pod vodopádem v přírodní rezervaci Údolí Doubravy
Řeka Doubrava  při povodních
Doubrava  v přírodní rezervaci Svatomariánské údolí.
Rozvolněný tok řeky Doubravy v přírodní rezervaci Svatomariánské údolí.
Lesní rybníček Boušovka.
Trpišovský rybník ve Slavická oboře
Hladina rybníka Hubský je začátkem léta pokrytá porostem lakušníků.
Rybník Stavenov nedaleko přírodní rezervace Svatomariánské údolí.