Programy pro školy - Třeboňsko


Terénní stanice Hajnice 


Hlavní náplní práce se školní mládeží (mimo DPT) jsou pro  Správu Chraněné krajinné oblasti Třeboňsko akce na  terénní stanici Hajnice.
Většina škol v  regionu má návštěvu Hajnice a  EVVO program ve  školních vzdělávacích programech (nejčastěji pro 4. a  5. ročníky). Časté jsou i  opakované návštěvy stejné třídy, protože okolí Hajnice umožňuje po  konzultacích s  pedagogy pokaždé zaměření na  odlišné jevy (rašeliniště, rybníky, lesy, skalní útvary…).