I. zóna

má nejpřísnější podmínky ochrany. Zahrnuje především nejhodnotnější lesní porosty přírozeného charakteru, dále i některé mokřady a vlhké louky.

II. zóna

představuje většinu zbývajících lesních porostů.

III. zóna

je tvořena většinou loukami, menšími částmi lesů a některých obcí. Ve vesnických sídlech se často nacházejí prvky lidové architektury, především různé formy tzv. severočeského typu roubeného domu. Mozaikou těchto prvků vzniká typický krajinný ráz Lužických hor.

IV. zóna

je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí.