Lužické hory tvoří nevelkou, dobře vymezenou oblast protaženou ve směru od západu mezi Děčínskou vrchovinou a Ještědsko-kozákovským hřbetem na východě. Na jihu Lužické hory ohraničuje Ralská pahorkatina a České Středohoří, na severu Žitavská pánev a Šluknovská pahorkatina.

Hlavní hřeben Lužických hor – Lužický hřbet – probíhá jižně od lužické poruchy od vrchu Spravedlnost po Horní Sedlo. Tvoří jej jednotlivé znělcové a trachytové, vzácně i čedičové kupy spojené do zřetelného hřebene. V této části Lužických hor se nalézají i nejvyšší vrcholy – Luž (793 m), Pěnkavčí vrch (792 m), Jedlová (774 m), Hvozd (749 m), z dalších např. Široký vrch (586 m), Plešivec (596 m), Malý Stožec (659 m) a Velký Stožec (676 m). Po jižním i severním úbočí se vyskytují pískovcové útvary tvořící místy i skalní města. Nejlépe jsou vyvinuta na německé straně pohoří. Na české straně se jedná o např. Popovu skálu, Sedlecký špičák či Vraní skály ve východní části Lužických hor.

Neméně zajímavá a pestrá je též Kytlická hornatina, rozsocha vybíhající jihozápadním směrem od Pěnkavčího vrchu. Tvořená je jak znělcem a trachytem (Klíč, Velký Buk, Malý Buk, Velká Tisová, Srní hora, Sokol, Rousínovský vrch, Suchý vrch, Trávnický vrch), tak čedičem (Studenec, Zlatý vrch, Javor, Střední vrch Ovčácký vrch, Lipnický vrch, Kunratický vrch, Jehla ad.).

Zjednodušeně řečeno, čedičové vrchy jsou nižší a méně strmé (např. Studenec) na rozdíl od typických znělcových a trachytových kuželů (např. Klíč). Pískovcové skály jsou běžné, ale s výjimkou Milštejna nedosahují větších rozměrů.

Území CHKO Lužické hory se z podstatné části kryje s geomorfologickým vymezením Lužických hor, zasahuje však i do okolních jednotek. Nejvýchodnější část chráněné oblasti mezi Horním a Jítravským Sedlem již náleží k Ještědskému hřbetu. Ralská pahorkatina zasahuje do jihovýchodní části zejména dominantními kupami Jezevčího a Zeleného vrchu. Jihozápadní hranici proti Českému středohoří tvoří údolí Pryského potoka přes Polevské sedlo do údolí Sporky. Oblast Šenovského vrchu a Kluček je součástí Českého středohoří.

Krajina CHKO.