Fakta o Lužických horách:

  • rozloha: 271 km2
  • nadmořská výška: 289 - 793 m n. m.
  • vyhlášení: 12. 4. 1976
  • nové vyhlášení: 23. 7. 1999

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové tabule.

Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary.