Poznejte CHKO - Slavkovský les

Tajemné západočeské území je významné svým mimořádně zachovalým vodním režimem. Typickým fenoménem jsou rozsáhlé komplexy podmáčených smrčin s mnoha rašeliništi doplněné pestrou škálou dalších typů mokřadů a četnými vývěry minerálních vod. Kromě mimořádné přírodovědné i léčebné hodnoty fungují jako obrovský, přirozený vodní rezervoár, který je nezbytný nejen pro místní lázeňství, ale zejména pro udržení příznivého vodního režimu v širokém okolí.


Unikátní přírodní zázemí proslulých lázeňských měst však ukrývá mnohem více. Severně od Mariánských Lázní leží Mnichovské hadce – největší oblast v České republice s přítomností hadcového podloží. Ojedinělý horninový komplex hostí vzácná rostlinná společenstva skrývající nenápadný rožec kuřičkolistý, který nenajdeme nikde jinde na světě. Na hadcích vzniká i kyselka Magnesia s vysokým obsahem hořčíku. Ta je ale jen jedním z mnoha minerálních pramenů, které  společně se sopečnými plyny vyvěrají na povrch napříč celým územím a připomínají doby dávno minulé takřka na každém kroku. Unikáty zde ale nenajdeme jen mezi rostlinami nebo minerálkami – pestré mokřadní louky Slavkovského lesa jsou domovem vzácného motýla hnědáska chrastavcového, který dnes v České republice žije pouze v Karlovarském kraji.