Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les poskytla veřejnosti, a především pak významným vlastníkům nelesních pozemků, mapové podklady s vymezením přírodovědně nejvýznamnějších lokalit v CHKO Slavkovský les. Vymezené plochy zahrnují místa s koncentrovaným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, cenná přírodní stanoviště nebo významné dřeviny či stromořadí. Vymezení ploch zohledňuje aktuální poznatky a bude průběžně aktualizováno. Níže naleznete další informace a podrobnosti k výběru ploch.

Otevřít mapový prohlížeč v novém okně