Na území CHKO Slavkovský les je aktuálně vyhlášeno celkem 38 památných stromů. Jednotlivé položky zahrnují jak jednotlivé stromy, tak skupiny stromů i početná stromořadí. Nejčastěji jde o památné lípy, duby nebo buky. Zajímavostí jsou břečťany v Lokti nebo památné ovocné stromy - třešeň na Žitné a jabloň u Českého Chloumku vyhlášená v roce 2021.

Památné lípy Památné duby Památné javory Další památné stromy
Boněnovská lípa Bambasův dub Javor u Ferdinandova pramene Břečťany v Lokti
Lípa u kostela Dub u hudební školy Javory v Arnoltově Jabloň u Českého Chloumku
Lípa u Pístovského památníku Dub u zámeckého statku Kleny v Kostelní Bříze Jedle pod Hůrkou
Lípa u zámeckého pivovaru Duby u Richmondu Rájovský javor Jírovec u Mariánské kapličky v Jankovicích
Lípa v Arnoltově Tepelský dub   Král smrků
Lípa v Krásné Lípě     Třešeň na Žitné
Lípa v Odolenovicích Památné buky Památné jilmy  
Lípa v Ovesných Kladrubech Buk v Lazech (Pastýřský buk) Jilm u Hvězdy Památná stromořadí
Lípa ve Výškovicích Buky nad Bečovem Jilm u Leistnerovy hájovny                    Alej Svobody
Lípa za kynžvartským kostelem          Buky u kostela Nanebevzetí Panny Marie   Křížové stromořadí
Lípy u fary v Bečově Buky u Sedlečka   Stromořadí princezny Marie
Lípy u Tabákového mlýna Chodovský buk