Výjimky ze zákazů pro veřejnost

Zde nejdete aktuální informace o výjimkách ze zákazů, například vymezení parkování nebo táboření aj.

Zpřístupnění areálu DiscGolfParku

od 21.6. 2023 do 31.12. 2033

Agentura tímto opatřením obecné povahy vydává souhlas k vyhrazení místa k vjezdu motorových vozidel na p.p.č. 1430 a části p.p.č. 1429, 1229, 482 a 468 a setrvání motorových vozidel na části p.p.č. 1229, 482 a 468 v k. ú. Hlinná na území CHKO České středohoří, vyznačené v mapovém zákresu. Bližší podmínky jsou uvedeny v příloze opatření obecné povahy č. 004/2023.

NPR Zlatník

14. 3. 2023–31. 12. 2030

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhrazuje místa k provozování horolezectví a povoluje výjimku ze zákazu vstupu mimo vyznačené cesty za účelem vstupu na přístupové cesty k těmto místům na území národní přírodní rezervace Zlatník. Bližší podmínky jsou uvedeny v příloze opatření obecné povahy č. 001/2023.