Krajina lokality Podlesí.Lokalita Podlesí zahrnuje dva rybníky - Velký a Malý Býkovický (lidově Jordán a Jordánek) s navazujícími mokřadními loukami.

Kód lokality: CZ0214014
Název lokality: PODLESÍ
Rozloha lokality: 8,9028 ha
Nadmořská výška: 474 - 486 m n. m.

Předmět ochrany:
puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
vrkoč útlý (Vertigo angustior)

​​​​V mělkém, plochém terénu se zachoval soubor typických vodních, pobřežních a lučních společenstev. Na mokřadní společenstva jsou vázáni i vzácní živočichové s evropským významem - vážka jasnoskvrnná a vrkoč útlý. Vážka jasnoskvrnná obývá břehy rybníků, kde s oblibou sedá na větve a loví hmyz. Vrkoč útlý obývá husté porosty mokřadních bylin.

Na Velkém Býkovickém rybníce (Jordánu) roste třetí z evropsky významných druhů - puchýřka útlá. Jedná se o drobnou trávu, rostoucí na dně rybníka. Spatřit ji můžeme pouze při letnění rybníka přibližně jednou za pět let. V té době rostlina vyroste, vykvete a zahyne. Další roky, kdy je rybník na vodě, čekají její semena na dně rybníka na další letnění.

Rybníky jsou lemovány stromovými vrbami a rákosinami, rašelinná louka nad Jordánem hostí cennou mokřadní květenu - orchideje. Lokalita Podlesí je významným regionálním chráněným územím, výskytem evropsky významných druhů její význam ovšem hranice regionu daleko přesahuje.

Vymezení lokality a další informace lze získat na webu soustavy Natura 2000