Památné stromy - Blaník

Na území CHKO Blaník je vyhlášeno devět jednotlivců nebo skupin památných stromů s celkem dvaceti jedinci. V rámci vyhlášených památných stromů je šest solitérů, dvě skupiny stromů a jedna alej. Druhově se jedná o šest různých druhů stromů, převažují lípy srdčité.

Lípa v Olešné

Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lokalizace: u statku Olešná, při silnici z Louňovic pod Blaníkem směrem na Kondrac
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1177
Obvod kmene: 648 cm
Výška stromu: 27 m
Stáří: 250 - 400 let

Alej v Louňovicích

Druh: 8 x lípa srdčitá (Tilia cordata)
1 x jilm habrolistý (Ulmus minor)
Lokalizace: přímo při silnici z Louňovic směrem na Kondrac, u Podlouňovického mlýna
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1317
Obvod kmene: 220 - 590 cm
Výška stromů: 23 - 29 m
Stáří: 150 - 350 let

Lípy u kostela

Druh: 3 x lípa srdčitá (Tilia cordata)
Lokalizace: u kostela v Louňovicích
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1
Obvod kmene: 240 - 310 cm
Výška stromů: 15 - 20 m
Stáří: 150 - 250 let

Buk u Částrovického rybníka

Druh: buk lesní (Fagus sylvaticus)
Lokalizace: u dolního Částrovického rybníka
Katastrální území: Vracovice
Parcelní číslo: 1472/1
Obvod kmene: 422 cm
Výška stromů: 28 m
Stáří: 200 let

Velký mnich

Druh: smrk ztepilý (Picea abies)
Lokalizace: na vrcholu Malého Blaníku, v troskách kaple sv. Maří Magdaleny
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Parcelní číslo: 1255
Obvod kmene: 322 cm
Výška stromu: 37 m
Stáří: 200 let

 

Dub u rybníka Louňov

Druh: dub letní (Quercus robur)
Lokalizace: na hrázi rybníka Louňov
Katastrální území: Načeradec
Parcelní číslo: 1039
Obvod kmene: 394 cm
Výška stromu: 17 m
Stáří: 250 let

Dub v Křížovské Lhotě

Druh: dub letní (Quercus robur)
Lokalizace: v zahradě v Křížovské Lhotě
Katastrální území: Křížov pod Blaníkem
Parcelní číslo: 608
Obvod kmene: 328 cm
Výška stromu: 27 m
Stáří: 120 let

Lípy v Libouni

Druh: 1 x lípa srdčitá (Tilia cordata)
1 x lípa velkolistá (Tilia platyphylla)
Lokalizace: u románské rotundy v obci Libouň
Katastrální území: Libouň
Parcelní číslo: 1145/3
Obvod kmene: 420 cm, 480 cm
Výška stromů: 15 m
Stáří: 250 - 300 let

Dub na poli k Olešné

Druh: dub letní (Quercus robur)
Lokalizace: v polích po pravé straně silnice Kondrac - Louňovice
Katastrální území: Kondrac
Parcelní číslo: 741/1
Obvod kmene: 451 cm
Výška stromu: 18 m
Stáří: 220 let

Lípa v Olešné.
Alej v Louňovicích.
Lípy u kostela v Louňovicích.
Buk u Částrovického rybníka.
Smrk Velký mnich na Malém Blaníku.
Dub u rybníka Louňov.
Dub v Křížovské Lhotě.
Lípy v Libouni.
Dub na poli k Olešné.