Logo Chráněná krajinná oblast Beskydy.

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena v březnu roku 1973. Stala se největší CHKO v České republice a celé její území je dnes zároveň evropsky významnou lokalitou. V roce 2023 jsme pro vás připravili řadu akcí připomínající tehdejší kulaté výročí ochrany zdejší unikátní krajiny.

Jubilejní rok započal výstavou s názvem Velké šelmy v Beskydech, v únoru následovalo slavnostní otevření naučné stezky Beskydská horská stezka nejen pro lyžaře na Pustevnách. Jelikož byl rok 2023 spjat i s 10. výročím vyhlášení Beskydské oblasti tmavé oblohy, někteří zaměstnanci Správy CHKO se během března aktivně účastnili výroční tiskové konference na Gruni a také mezioborové Konference Proměny noci v Planetáriu Ostrava, kterou pořádala Česká astronomická společnost.

Vyvrcholením akcí k 50. výročí byla odborná konference „Zachováme pestrost Beskyd?“, která se konala ve dnech 20. a 21. dubna 2023 v Rožnově pod Radhoštěm v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě patřícího do sítě Národních muzeí v přírodě. Konference byla slavnostně zahájena ve Valdštejnském sále Senátu Parlamentu ČR 18. dubna 2023.

Odborná část konference začala v kongresovém sále Janíkovy stodoly v Dřevěném městečku ve čtvrtek 20. 4. 2023 úvodním slovem a přednáškou ředitele Správy CHKO Beskydy. Poté následovaly přednášky největších odborníků ve svém oboru působících na univerzitách a v jiných odborných institucích (PřF MU, PřF OU, LDF MENDELU, ČAS, Federace EUROPARC) v oblasti ochrany tmavé noční oblohy, nových trendů v ochraně přírody v evropském kontextu, vývoji reliéfu Beskyd, významu bezlesí nejen v Beskydech, vývoji a budoucnosti lesů a beskydských vodních toků. Před závěrečnou panelovou diskuzí se také pracovníci Správy CHKO zamýšleli nad jejím rychlým vývojem zejména v posledních letech a jeho dopadem na předměty ochrany. Volná diskuze na závěr probíhala už u cimbálové muziky. V pátek 21. 4. 2023 pak pro účastníky konference proběhla exkurze do dalšího areálu Valašského muzea v přírodě, a to do Valašské dědiny. Tu vedli odborníci na vývoj valašské krajiny a zachování dobové architektury a tradic pro další generace lidí.

Během akcí pořádaných k půl století od vyhlášení CHKO Beskydy jsme nezapomínali ani na ty nejmenší a zejména v druhé půlce roku jsme pro ně připravili několik možností poznávat beskydskou přírodu. Pro rodiny s dětmi do dvanácti let probíhala po dobu jednoho měsíce samoobslužná hra na naučné stezce Kulíškova cesta ve Velkých Karlovicích. Do údolí Mečové na Horní Bečvě jsme se vydali v rámci exkurze „Poznáváme život mokřadů aneb Kdo žije tam, kde nám nateče do bot“ a na výpravu za netopýry do městského parku v Rožnově pod Radhoštěm jsme se vydali v rámci akce Netopýří noc. Zde si děti i dospělí měli možnost z blízka prohlédnout handicapovaného netopýra rezavého jménem Oskar. Velký ohlas zejména u škol měly komentované prohlídky výstavy Zkamenělé stopy. Kulatému výročí se věnovalo také Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a Muzeum regionu Valašsko prostřednictvím speciálních výstav o CHKO Beskydy.