Ochranu přírody a krajiny v CHKO Beskydy vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO

V chráněné krajinné oblasti Beskydy jsou dle přírodních a krajinářských hodnot vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody. Podle nich se liší míra a intenzita využívání zdejší přírody.

Více informací
mzchú

Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území představují ukázky toho nejcennějšího a nejdochovalejšího z naší přírody. Celková plocha těchto území v chráněné krajinné oblasti Beskydy je pouze cca 2,5 % její rozlohy.

Více informací
Památné stromy Beskyd

Památné stromy

Na území CHKO Beskydy bylo vyhlášeno přes dvacet památných stromů. Kromě nich zde najdeme i řadu dalších významných stromů, které jsou jedinečné svým tvarem, věkem, estetickým působením či jiným způsobem.

Více informací

Péče o přírodu

Společně s vlastníky pozemků pečujeme o naši přírodu. Péče je nejdůležitějším nástrojem pro zachování výjimečné beskydské krajiny a zdejší druhové pestrosti rostlin i živočichů.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

CHKO Beskydy představuje přírodovědně a krajinářsky poměrně zachovalý krajinný celek nejvyšších karpatských pohoří v ČR. Pestrá krajina tady vznikla historickým soužitím člověka s přírodou.

Více informací

Cestovní ruch

Území chráněné krajinné oblasti Beskydy je jedno z nejnavštěvovanějších chráněných území v ČR. Ročně ji navštíví okolo 6,5 milionů lidí z České republiky, Slovenska i Polska.

Více informací

Stráž přírody

Stráž přírody je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Strážní služba CHKO Beskydy je vykonávána především dobrovolníky, kteří tak pomáhají Správě CHKO s ochranou přírody Beskyd.

Více informací