Skalnaté a suťové biotopy se vyznačují zejména výskytem různých druhů plžů, chvostoskoků a šupinušek. Zastíněná, vlhčí a chladnější místa obývají např. plž zemoun skalní, původem karpatské druhy srstnatka karpatská, skalnice lepá, vlahovka karpatská, vidličnatka Campodea suensoni a chvostoskok Neanura carolii. Setkáme se zde i s několika význačnými druhy motýlů, které jsou ke skalnatému podkladu vázány většinou ve stadiu dospělce. Jsou to zejména píďalky šerokřídlec žlutavý, š. rozchodníkový, š. tymiánový, píďalka údolní, lišejníkovec průsvitný, můry pestroskvrnka podzimní a osenice svízelová

Na skalách a skalních ostrožnách pravidelně hnízdí výr velký, stálá hnízdiště jsou především v oblasti Pustého a Suchého žlebu. Z kriticky ohrožených ptáků zde opětovně po zhruba 50. letech hnízdil sokol stěhovavý. Občasným zimním hostem je v Moravském krasu zedníček skalní.

Výr velký.