Lesy ve střední a částečně i jižní části CHKO Moravský kras jsou v majetku Mendelovy univerzity v Brně. Spravuje je Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a jejich využívání je usměrněno s ohledem na potřeby výuky studentů. Hospodaření v těchto lesích má tradičně vysokou úroveň (bylo tomu tak již v době, kdy zdejší lesy byly v majetku šlechtického rodu Lichtenštejnů). Od roku 1923, kdy lesy převzala univerzita, hospodaření přímo ovlivňovali profesoři brněnské lesnické fakulty (Haša, Konšel, Opletal atd.). Profesor Zlatník se zasloužil o vyhlášení sítě lesních chráněných území, reprezentujících hlavní lesní typy.

Od té doby je také významně dbáno na estetiku lesa. Jsou udržovány místa výhledů, lesní palouky, budovány studánky a památníky Lesnického Slavína. Ty jsou věnovány nejen významným lesníkům, ale také umělcům inspirujícím se ve svém díle přírodou, zvěři, stromy a lesy samotnými.