Živočichové - Broumovsko

Odměnou za tichý pohyb v krajině pro vás může být setkání s plachými tvory. Už v únoru si své hnízdiště na skalních stěnách vybírají páry sokolů. V noci přebírá vládu nad balvaništi skalních oblastí výr velký a další sovy. Skály ukrývají i nenápadná, ale neméně zajímavá zvířata: rejsky horské nebo drobné pavouky a roztoče. Na dně zrádných trychtýřků v písku číhá na mravence mravkolev obecný.  V písčitém dně čistých říček skrytě žije kruhoústý živočich s hadovitým tělem, mihule potoční. Každé jaro putují k vodě obojživelníci, aby zde zplodili své potomstvo. U mokřadů a rašelinišť předvádějí dokonalou vzdušnou akrobacii vážky.
Klidnější části Broumovska patří mezi několik oblastí v České republiky, kam se po 200 letech vrátily velké šelmy. První byl rys obecný. Jeho přítomnost v tichých místech skal zůstává skrytá a jeho pozorování jsou velmi vzácná, nejspíš oblastí pouze prochází. Oproti tomu je návrat vlka provázen pozorností médií a obavami chovatelů. Obtíže spojené s přítomností vlků se postupně daří řešit informováním veřejnosti, úhradou preventivních opatření a náhradami škod na hospodářských zvířatech. Zkušenosti získané u nás i v zahraničí ukazují, že konflikty, které návrat tohoto obávaného zvířete přináší, jsou řešitelné a jejich řešení má smysl, protože krajina vlka potřebuje, aby byla zdravá.

Autoři fotografií: Michal Pešata, Petr Kafka, Zuzana Růžičková, Jiří Neudert

Sokol stěhovavý v hnízdě.
Výr velký na větvi.
Kulíšek nejmenší na větvi.
Krkavec velký v trávě.
Čáp černý v trávě.

Čáp černý. Foto: Michal Pešata

Netopýr velký v jeskyni.
Veverka obecná požírající potravu.
Detail mloka skvrnitého.
Ještěrka obecná v hlíně.
Zmije obecná v trávě.
Chřástal polní v trávě.
Modrásek očkovaný na rozkvetlé květině.
Jeřáb popelavý na louce.
Vranka obecná ve vodě.
Rak říční ve vodě.
Vážka jasnoskvrnná na stéblu trávy.

Návrat vlků - speciální web

Vlk skákající do sněhu za potravou.

Vlk má svoje místo v přírodě i v naší kultuře. Vzbuzuje respekt a obdiv, někdy ale i obavy. Lidé jej nemilosrdně pronásledovali, nyní se k nám postupně začíná vracet. Zkušenosti z okolních států ukazují, že v krajině je možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy. Na těchto stránkách najdete údaje o životě vlků, doporučení chovatelům ovcí i navštěvníkům přírody. Seznamte se s naším staronovým sousedem.

webové stránky