Správa CHKO Broumovsko se dlouhodobě aktivně podílí na činnostech, které je třeba provádět k zachování a zlepšení přírodního prostředí. Nejčastěji k tomu využívá národní zdroje, tedy finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tradičním opatřením je sečení druhově bohatých luk, kterých je v oblasti mnoho desítek hektarů. Jedná se především o louky na strmých svazích nebo podmáčené, které nebyly v minulosti poškozeny intenzifikací a umožnily tak přežívání vzácných a chráněných druhů. Pro udržení jejich druhové rozmanitosti je třeba zajistit jejich sklízení ve správných termínech. Terén obvykle vyžaduje ruční sečení kosou nebo křovinořezem případně lehkou mechanizací. Ze stejného programu jsou také zajišťovány výsadby dřevin přirozené druhové skladby v lesích a jejich ochrana proti zvěři, nejčastěji oplocenkami. Realizovány byly též výsadby stromořadí v zemědělské krajině, dnes už počítané na desítky kilometrů. Program péče o krajinu slouží také k zajištění speciálních opatření na podporu ohrožených druhů, k zajištění zábran proti vstupu obojživelníků na silnice v době jejich jarní migrace k vodě, k instalaci hnízdních podložek pro čápy, vyvěšování budek pro sovy a netopýry nebo k financování ostrahy hnízd sokola stěhovavého. Je z něj hrazena i péče o památné a staré nebo jinak významné stromy. Od roku 2000 Správa CHKO zajistila odborné arboristické ošetření více než tisíce starých krásných stromů.

Samostatnou kapitolou práce ochrany přírody jsou opatření k regulaci návštěvnosti, které umožňují šetrný přístup turistů do krajiny. Jedná se především o instalace a opravy zábradlí, schodů, povalových chodníků a zábran, ale také naučných a informačních tabulí a naučných stezek. Důležitou činností je také udržování pruhového značení a označníků u chráněných území. Mezi nejvýznamnější akce patří opravy povalových c​​​​​​​hodníků ve Vlčí rokli a na Kraví hoře v Adršpašsko-teplických skalách nebo realizace Vavrouškovy naučné stezky na prohlídkovém okruhu v Teplických skalách.

Povalový chodník ve Vlčí rokli.
Povalový chodník ve Vlčí rokli. Foto: Luboš Němeček

 

Povalový chodník ve Vlčí rokli.
Povalový chodník ve Vlčí rokli. Foto: Luboš Němeček

 

Výsadba aleje v Božanově z Programu péče o krajinu.
Výsadba aleje v Božanově z Programu péče o krajinu. Foto: Lucie Berkovcová

 

To, jak se o CHKO Broumovsko pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2013 až 2022.