• Nevjíždějte, prosím, vozidly mimo veřejné cesty, pro parkování používejte vyhrazená parkoviště, např. u Domu přírody Blaníku u Krasovic - výchozí místo na Velký Blaník, parkoviště pod Velkým Blaníkem (při silnici Louňovice pod Blaníkem - Načeradec, cca 1 km od Louňovic pod Blaníkem) - výchozí místo na Velký a Malý Blaník nebo parkoviště mezi Velkým a Malým Blaníkem (při silnici Louňovice - Načeradec, cca 2 km od Louňovic pod Blaníkem) - výchozí místo do lesů Velkého a Malého Blaníku a na Podlesí.
  • Nepoškozujte, prosím, označení chráněných území, turistických cest, naučných stezek a ostatní informační zařízení. Bylo vybudováno nemalými náklady a slouží všem.
  • Turistické stezky na Velký a Malý Blaník jsou určeny pouze pro pěší, vjezd jízdních kol a ostatních dopravních prostředků do přírodních rezervací je zakázán.
  • Táboření a rozdělávání ohňů v přírodě je možné jen na vyhrazených označených tábořištích. 
  • Horolezectví a tábory všech druhů je možno provozovat jen se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
  • Veřejné a hromadné akce mimo zastavěné části obcí a místa k této činnosti určená musí být předem projednány s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (např. přespolní a orientační běhy).